Historie

Nordenbrogaard

Hedevejen 13

5932 Humble

Tlf.: +45 2169 3117

Nordenbrogaard er oprettet under Grevskabet Langeland i begyndelsen af 1700,

som en mejeri gård på jorderne af 4 bøndergårde i landsbyen Nordenbro.

Omkring 1720 henlagde man jorderne af gården Bovballegaard til Nordenbrogaard, og

den flyttede man til sin nuværende beliggenhed.

 

I 1930 forpagtede Greve Kai Ahlefeldt-Laurvig Nordenbrogaard og Broløkke af sin onkel Lensgreve Frederik "Fritz" Ahlefeldt-Laurvig. Ved Frederiks død i 1947 overtog Lensgreve Kai Ahlefeldt-Laurvig de to ejendomme samt Tranekær Gods og slot.

 

Tranekær Slot blev gennemrestaureret og den 20 april 1949 flyttede Lensgreve Kai Ahlefeldt-Laurvig med sin familie ind på Tranekær Slot.

 

I 1963 flyttede Lensgreve Kai Ahlefeldt-Laurvig`s yngste søn Greve Ulrik Ahlefeldt-Laurvig med sin familie ind på Nordenbrogaard, efter at ejendommen var blevet gennemrestaureret og idet Grev Ulrik forpagtede Nordenbrogaard og Broløkke fra 1 maj 1964.

 

I 1966 blev ejendommene overdraget fra Kai til Ulrik.

 

I 2000 forpagtede Greve Ulrik Ahlefeldt-Laurvig`s søn Greve Niels Ahlefeldt-Laurvig Nordenbrogaard og Broløkke.

 

I 2003 blev ejendommene overdraget fra Ulrik til Niels.

 

I 2014-15 blev 1 sal på Nordenbrogaard gennemrestaureret og Nordenbrogaard lejes nu ud til forskellige formål.