Historie

Nordenbrogaard er oprettet under Grevskabet Langeland i begyndelsen af 1700,

som en mejeri gård på jorderne af 4 bøndergårde i landsbyen Nordenbro.

Omkring 1720 henlagde man jorderne af gården Bovballegaard til Nordenbrogaard, og

den flyttede man til sin nuværende beliggenhed.


I 1930 forpagtede Greve Kai Ahlefeldt-Laurvig Nordenbrogaard og Broløkke af sin onkel Lensgreve Frederik "Fritz" Ahlefeldt-Laurvig. Ved Frederiks død i 1947 overtog Lensgreve Kai Ahlefeldt-Laurvig de to ejendomme samt Tranekær Gods og slot.


Tranekær Slot blev gennemrestaureret og den 20 april 1949 flyttede Lensgreve Kai Ahlefeldt-Laurvig med sin familie ind på Tranekær Slot.


I 1963 flyttede Lensgreve Kai Ahlefeldt-Laurvig`s yngste søn Greve Ulrik Ahlefeldt-Laurvig med sin familie ind på Nordenbrogaard, efter at ejendommen var blevet gennemrestaureret og idet Grev Ulrik forpagtede Nordenbrogaard og Broløkke fra 1 maj 1964.


I 1966 blev ejendommene overdraget fra Kai til Ulrik.


I 2000 forpagtede Greve Ulrik Ahlefeldt-Laurvig`s søn Greve Niels Ahlefeldt-Laurvig Nordenbrogaard og Broløkke.


I 2003 blev ejendommene overdraget fra Ulrik til Niels.


I 2014-15 blev 1 sal på Nordenbrogaard gennemrestaureret og Nordenbrogaard lejes nu ud til forskellige formål.